Kancelaria Notarialna Ruda Śląska

Katarzyna Piwońska-Komosa

Umów się na bezpłatną poradę ›

Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie określone rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

Podatki te wpłacane są na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz pobiera także opłatę sądową od zawartych w akcie notarialnym wniosków o wpis w księdze wieczystej. Opłatę tą wpłaca na rachunek właściwego sądu.